2 Ti-mô-thê 4:19

2 Ti-mô-thê 4:19 KTHD

Ta gửi lời chào thăm Bê-rít-sin, A-qui-la, và gia đình Ô-nê-si-phô.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ