2 Ti-mô-thê 4:18

2 Ti-mô-thê 4:18 KTHD

Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và đưa ta vào Vương Quốc Trời. Cầu xin Ngài được vinh quang mãi mãi vô cùng! A-men.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ