2 Ti-mô-thê 4:11

2 Ti-mô-thê 4:11 KTHD

Chỉ còn Lu-ca ở đây với ta. Con nên đem Mác theo, vì Mác có ích cho ta trong chức vụ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ