2 Ti-mô-thê 4:1

2 Ti-mô-thê 4:1 KTHD

Trước mặt Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu—Đấng sẽ xét xử người sống và người chết khi Ngài hiện ra thiết lập Vương Quốc Ngài—ta long trọng khuyên con
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ