2 Ti-mô-thê 3:7

2 Ti-mô-thê 3:7 KTHD

học mãi mà không bao giờ hiểu biết chân lý.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ