2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7 KTHD

Chúa sẽ cho những người chịu gian khổ như anh chị em nghỉ ngơi với chúng tôi trong ngày Chúa Cứu Thế từ trời xuất hiện giữa ngọn lửa sáng ngời, với các thiên sứ uy quyền.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ