2 Sa-mu-ên 12:2

2 Sa-mu-ên 12:2 KTHD

Người giàu có vô số bò và chiên
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến2 Sa-mu-ên 12:2