2 Phi-e-rơ 3:17

2 Phi-e-rơ 3:17 KTHD

Anh chị em thân yêu, đã biết những điều đó, anh chị em hãy đề cao cảnh giác, để khỏi bị những lý thuyết sai lầm của bọn xảo trá ấy quyến rũ mà vấp ngã.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ