2 Phi-e-rơ 3:1

2 Phi-e-rơ 3:1 KTHD

Thưa anh chị em, đây là bức thư thứ hai tôi gửi đến anh chị em yêu dấu, và trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở anh chị em về những điều cần suy nghiệm chín chắn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ