2 Sử Ký 3:8

2 Sử Ký 3:8 KTHD

Nơi Chí Thánh dài 9,2 mét, rộng 9,2 mét, được bọc bằng vàng ròng cân nặng 23 tấn vàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ