2 Sử Ký 16:2

2 Sử Ký 16:2 KTHD

A-sa lấy bạc vàng trong kho tàng Đền Thờ Chúa Hằng Hữu và trong ngân khố hoàng cung gửi tặng Bên Ha-đát, vua A-ram, tại thủ đô Đa-mách và yêu cầu
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ