1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:19

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:19 KTHD

Vì hy vọng, niềm vui và vòng hoa danh dự của chúng tôi là gì? Đó là anh chị em được gặp mặt Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ