1 Giăng 2:26

1 Giăng 2:26 KTHD

Ta viết những điều đó về những kẻ lừa gạt đang tìm cách dẫn các con đi lạc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.