1 Cô-rinh-tô 10:31

1 Cô-rinh-tô 10:31 KTHD

Vậy, khi anh chị em ăn hay uống, hay làm bất cứ việc gì, anh chị em phải nhắm mục đích vinh quang của Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

1 Cô-rinh-tô 10:31

Chia sẻ