1 Cô-rinh-tô 10:25

1 Cô-rinh-tô 10:25 KTHD

Đối với thức ăn bày bán tại quán thịt, anh chị em cứ ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ