1 Cô-rinh-tô 10:1

1 Cô-rinh-tô 10:1 KTHD

Thưa anh chị em, xin đừng quên tổ phụ chúng ta trong hoang mạc ngày xưa. Tất cả đều đã đi dưới sự hướng dẫn của trụ mây phía trước và băng qua biển trên đất khô.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ