Xa-cha-ri 2:3

Xa-cha-ri 2:3 VIE2010

Rồi vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi đi ra, một thiên sứ khác đến đón người
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ