Rô-ma 7:17

Rô-ma 7:17 VIE2010

Bấy giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnRô-ma 7:17