Thi Thiên 93:3

Thi Thiên 93:3 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, sóng biển nổi lên, Đại dương gầm thét; Biển cả trỗi tiếng ầm ầm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.