Thi Thiên 77:6

Thi Thiên 77:6 VIE2010

Ban đêm con nhớ lại bài hát của con; Con suy ngẫm trong lòng và tâm linh con băn khoăn tự hỏi
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ