Thi Thiên 77:10

Thi Thiên 77:10 VIE2010

Con nói: “Nỗi đau đớn của con là: Tay phải của Đấng Chí Cao đã đổi thay.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ