Thi Thiên 76:3

Thi Thiên 76:3 VIE2010

Tại nơi ấy, Ngài đã bẻ gãy những mũi tên lửa, Cái khiên, thanh gươm và vũ khí chiến tranh. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ