Thi Thiên 54:7

Thi Thiên 54:7 VIE2010

Vì Ngài giải cứu con khỏi mọi gian truân; Mắt con thấy kẻ thù của con bị báo trả.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ