Thi Thiên 54:5

Thi Thiên 54:5 VIE2010

Ngài sẽ báo trả kẻ thù của con về tội ác chúng; Xin Chúa hủy diệt chúng theo sự thành tín của Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ