Thi Thiên 52:7

Thi Thiên 52:7 VIE2010

“Đó là kẻ không nhờ Đức Chúa Trời Làm nơi trú ẩn cho mình Nhưng tin cậy vào sự giàu có dư dật, Và làm cho mình vững bền bằng điều gian ác!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ