Thi Thiên 52:1

Thi Thiên 52:1 VIE2010

Hỡi quân cường bạo, sao ngươi khoe khoang về điều dữ? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ