Thi Thiên 51:2

Thi Thiên 51:2 VIE2010

Xin rửa sạch hết mọi gian ác Và thanh tẩy tội lỗi con.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 51:2