Thi Thiên 50:9

Thi Thiên 50:9 VIE2010

Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi Cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ