Thi Thiên 50:8

Thi Thiên 50:8 VIE2010

Ta sẽ chẳng trách ngươi vì các sinh tế Cũng không quở ngươi vì tế lễ thiêu hằng ở trước mặt Ta.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ