Thi Thiên 50:19

Thi Thiên 50:19 VIE2010

Miệng ngươi buông ra những lời độc ác, Lưỡi ngươi thêu dệt những chuyện dối lừa.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ