Thi Thiên 50:18

Thi Thiên 50:18 VIE2010

Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm thì đồng tình với hắn, Ngươi chia phần với bọn ngoại tình.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ