Thi Thiên 50:17

Thi Thiên 50:17 VIE2010

Vì ngươi ghét sự sửa dạy, Vứt bỏ sau lưng các lời Ta phán.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ