Thi Thiên 50:11

Thi Thiên 50:11 VIE2010

Ta biết hết mọi loài chim trên núi, Mọi sinh vật ngoài đồng đều thuộc về Ta.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ