Thi Thiên 16:6

Thi Thiên 16:6 VIE2010

Địa phận của con rơi nhằm nơi đất tốt; Con có được cơ nghiệp tuyệt vời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 16:6