Thi Thiên 16:3

Thi Thiên 16:3 VIE2010

Còn về những người thánh trên đất nầy, Họ là những người thực sự cao thượng mà con từng ái mộ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 16:3