Thi Thiên 143:5

Thi Thiên 143:5 VIE2010

Con nhớ lại những ngày xưa, Nghĩ đến mọi việc Chúa làm Và suy ngẫm công việc của tay Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 143:5