Thi Thiên 141:5

Thi Thiên 141:5 VIE2010

Nguyện người công chính đánh con vì lòng nhân từ, Và sự sửa dạy của họ là dầu tốt nhất xức cho con, Đầu con sẽ không từ chối. Nhưng trong khi kẻ ác làm điều gian ác thì con vẫn luôn cầu nguyện.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ