Thi Thiên 105:40

Thi Thiên 105:40 VIE2010

Khi họ cầu xin, Ngài đem chim cút đến, Và lấy bánh từ trời cho họ ăn no nê.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ