Thi Thiên 105:30

Thi Thiên 105:30 VIE2010

Đất sinh ra ếch nhái nhiều lúc nhúc, Nhảy vào tận phòng ngủ của vua.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ