Thi Thiên 104:10

Thi Thiên 104:10 VIE2010

Ngài khiến các suối phun ra trong thung lũng, Chúng chảy giữa các núi đồi.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ