Châm Ngôn 24:4

Châm Ngôn 24:4 VIE2010

Nhờ tri thức, các phòng ốc đều chứa đầy Của cải quý báu và đẹp đẽ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ