Nê-hê-mi 7:9

Nê-hê-mi 7:9 VIE2010

Con cháu Sê-pha-tia có ba trăm bảy mươi hai người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ