Nê-hê-mi 7:58

Nê-hê-mi 7:58 VIE2010

con cháu Gia-a-la, con cháu Đạt-côn, con cháu Ghi-đên
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ