Nê-hê-mi 7:56

Nê-hê-mi 7:56 VIE2010

con cháu Nê-xia, con cháu Ha-ti-pha.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ