Nê-hê-mi 7:55

Nê-hê-mi 7:55 VIE2010

con cháu Bạt-cô, con cháu Si-sê-ra, con cháu Tha-mác
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ