Nê-hê-mi 7:54

Nê-hê-mi 7:54 VIE2010

con cháu Bát-lít, con cháu Mê-hi-đa, con cháu Hạt-sa
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ