Nê-hê-mi 7:47

Nê-hê-mi 7:47 VIE2010

con cháu Kê-rốt, con cháu Si-a, con cháu Pha-đôn
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ