Nê-hê-mi 7:41

Nê-hê-mi 7:41 VIE2010

Con cháu Pha-su-rơ có một nghìn hai trăm bốn mươi bảy người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ