Nê-hê-mi 7:38

Nê-hê-mi 7:38 VIE2010

Con cháu Sê-na có ba nghìn chín trăm ba mươi người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ