Nê-hê-mi 7:34

Nê-hê-mi 7:34 VIE2010

Con cháu Ê-lam khác có một nghìn hai trăm năm mươi bốn người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ